POSTALIA 2019, Nov 9, 2019, The Quebec City Stamp Show - Wendake Que.

1962, 5¢ Jean Talon (6) - Toronto, 30¢ double weight airmail to Czechoslovakia.

1962, 5¢ Jean Talon (6) - Toronto, 30¢ double weight airmail to Czechoslovakia.

Regular price
$15.00
Sale price
$15.00

1962, 5¢ Jean Talon (6) tied by Toronto machine and roller cancels on cover paying 30¢ double weight airmail to Czechoslovakia.